side_offerte
side_contact
side_facebook

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen wordengebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. De volgendewebsites plaatsen cookies of soortgelijke technieken (hierna:“cookies”):

  • https://bouwserviceveenhuizen.nl/
  • https://www.google.com

 

Google Analytics

Bouwservice Veenhuizen maakt gebruik van Analytics cookies om hetgebruik van haar website te onderzoeken. Op die wijze wordt eenpermanente cookie op uw computer of mobiele apparaat geplaatst.Daardoor verkrijgt Bouwservice Veenhuizen inzicht in de wijze waaropen hoe vaak de website wordt gebruikt en kan aan de hand van diegegevens zo nodig aanpassingen in de website worden doorgevoerd.Zodoende zorgen wij ervoor dat de website optimaal werkt.

Bouwservice Veenhuizen verwerkt anonieme statistieken overbezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem.Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in hetwebanalysesysteem opgeslagen:

  • anoniem IP-adres
  • technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm
  • vanaf welke pagina u op de Bouwservice Veenhuizen website bent gekomen
  • wanneer en hoe lang u de Bouwservice Veenhuizen website bezoekt of gebruikt
  • of u gebruik maakt van functionaliteiten van de Bouwservice Veenhuizen website
  • welke pagina’s u bezoekt op de Bouwservice Veenhuizen website

 

Advertentie cookies

Google Recaptcha
Wij gebruiken de reCAPTCHAservice van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen dieverstuurd worden via deze website. Die functie controleert of eenbericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen ofcommentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoekeren mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te latenwerken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar enverwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardooranoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten diedeelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. Inuitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan eenGoogle server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google.

Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vindt u op deze pagina: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Google cookies (Recaptcha)

Deze cookies van Google kunnen geplaatst worden wanneer u gebruik maakt van deze diensten van Google die op verschillende pagina’s op onze site voorkomen. Het betreft o.a. de cookies: SID, APISID, HSID, SAPISID,SSID, NID.

Bovenstaande diensten worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Voor deze cookies en de aansprakelijkheid daarvan verwijzen wij u naar de betreffende derde en hun gebruiksvoorwaarden en privacy statement. Cookies van deze derden zijn voor Bouwservice Veenhuizen niet toegankelijk. Bouwservice Veenhuizen draagt geen verantwoordelijkheid – en is derhalve niet aansprakelijk- voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Voor meer informatie zie http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html
 

Verwijderen

U kunt uw cookies het gemakkelijkst verwijderen via uw browser. Hieronder vindt u een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser uw cookies kunt verwijderen:

In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.
 

Cookie voorkeuren